• Nové sídlo účetních
  od 1.9.2012 máme nové sídlo:
  Účetní a daňová & CG Praha v.o.s.
  P.O.Box 57, 186 00 Praha 8
  Lokace : Křižíkova 22, Praha 8, Karlín
 • Vedení účetnictví
      a mzdové agendy
  Vedení účetnictví externí společností zbavuje vedoucí pracovníky starostí o řadu každodenních rutinních operací, které musí zajišťovat a umožňuje jim plně se věnovat jádru své podnikatelské aktivity
 • Ekonomické a daňové
        poradenství
  Firma Účetní a daňová & CG Praha v.o.s. nabízí tyto služby na základě dlouholetých zkušeností pracovníků firmy jako
  poradců v oblasti akcionářské a emitentské
  agendy.
 • Správa obchodních společností
  Firma Účetní a daňová & CG Praha v.o.s. nabízí tyto služby na základě dlouholetých zkušeností pracovníků firmy jako
  poradců v oblasti akcionářské a emitentské
  agendy.
>
>
||

Odměňování v družstvu.

Pokud je člen družstva v orgánech tohoto družstva a za výkon funkce mu přísluší odměna, jde vždy o „Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky - odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob“.

Pokud člen družstva vykoná pro družstvo práci a není v orgánech družstva a nebo tato práce nesouvisí s výkonem funkce v družstvu, tak jde o „Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky - příjmy za práci členů družstev“.

Členění je důležité pro posouzení způsobu danění a účasti na sociálním a zdravotním pojištění.

Odměna za výkon funkce v orgánu družstva:

-          Základem daně je superhrubá mzda

-          Daň je vybírána jako Záloha na daň z příjmů fyzických osob s možností uplatnění slev

-          Člen orgánu je účasten Zdravotního pojištění bez ohledu na výši odměny, pojistné hradí jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel

-          Při výši odměny nad 2500Kč hrubého je člen orgánu účasten i Důchodového a Nemocenského pojištění, pojistné hradí jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel

Odměna člena družstva za práci v družstvu:

-          Základem daně je superhrubá mzda

-          Daň

 • je vybírána jako Záloha na daň z příjmů fyzických osob s možností uplatnění slev pokud jde o hlavní příjem
 • je vybírána srážkou, pokud není podepsáno „Prohlášení“ a výše mzdy je do 5 000 Kč včetně
 • je vybírána jako Záloha na daň z příjmů fyzických osob pokud je výše mzdy nad 5 000 Kč včetně

-          Člen družstva je účasten Zdravotního pojištění při mzdě nad 2500Kč hrubého, pojistné hradí jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel

-          Při výši mzdy nad 2500Kč hrubého je člen orgánu účasten i Důchodového a Nemocenského pojištění, pojistné hradí jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel

Dohoda o provedení práce:

Pokud je pro družstvo vykonána práce, která není výkonem funkce v orgánu a ani se nepovažuje za práci člena družstva pro družstvo, lze sjednat dle Zákoníku práce „Dohodu o provedení práce“.

-          Základem daně je superhrubá mzda

-          Daň

 • je vybírána jako Záloha na daň z příjmů fyzických osob s možností uplatnění slev pokud jde o hlavní příjem
 • je vybírána srážkou, pokud není podepsáno „Prohlášení“ a výše mzdy je do 5 000 Kč včetně
 • je vybírána jako Záloha na daň z příjmů fyzických osob pokud je výše mzdy nad 5 000 Kč včetně

-          Při výši mzdy do 10 000 Kč hrubého není zaměstnanec účasten na Zdravotním, Důchodovém ani Nemocenském pojištění.

Dohoda o pracovní činnosti:

Pokud je pro družstvo vykonána soustavná práce - činnost, která není výkonem funkce v orgánu a ani se nepovažuje za práci člena družstva pro družstvo, lze sjednat dle Zákoníku práce „Pracovní poměr“ a to formou Dohody o pracovní činnosti.

-          Základem daně je superhrubá mzda

-          Daň

 • je vybírána jako Záloha na daň z příjmů fyzických osob s možností uplatnění slev pokud jde o hlavní příjem
 • je vybírána srážkou, pokud není podepsáno „Prohlášení“ a výše mzdy je do 5 000 Kč včetně
 • je vybírána jako Záloha na daň z příjmů fyzických osob pokud je výše mzdy nad 5 000 Kč včetně

-          Zaměstnanec je účasten Zdravotního pojištění při mzdě nad 2500Kč hrubého, pojistné hradí jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel

-          Při výši mzdy nad 2500Kč hrubého je člen orgánu účasten i Důchodového a Nemocenského pojištění, pojistné hradí jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel

 

Výše uvedené náležitosti jsou platné k roku 2012.

Michal Šedivý

 

‹ zpět na články