• Nové sídlo účetních
  od 1.9.2012 máme nové sídlo:
  Účetní a daňová & CG Praha v.o.s.
  P.O.Box 57, 186 00 Praha 8
  Lokace : Křižíkova 22, Praha 8, Karlín
 • Vedení účetnictví
      a mzdové agendy
  Vedení účetnictví externí společností zbavuje vedoucí pracovníky starostí o řadu každodenních rutinních operací, které musí zajišťovat a umožňuje jim plně se věnovat jádru své podnikatelské aktivity
 • Ekonomické a daňové
        poradenství
  Firma Účetní a daňová & CG Praha v.o.s. nabízí tyto služby na základě dlouholetých zkušeností pracovníků firmy jako
  poradců v oblasti akcionářské a emitentské
  agendy.
 • Správa obchodních společností
  Firma Účetní a daňová & CG Praha v.o.s. nabízí tyto služby na základě dlouholetých zkušeností pracovníků firmy jako
  poradců v oblasti akcionářské a emitentské
  agendy.
>
>
||

Přehled zásadních změn ve vztahu ke mzdám od 1.1.2013

placení dani v roce 2013

nově 14 finančních úřadů umístěných podle správního ( krajského) uspořádání a Specializovaný finanční úřad . Pro každý kraj platí jedno číslo účtu !

 

zrušení slevy na poplatníka pro důchodce (do 31. 12. 2015)

v případě schválení tzv.“protischodkového balíčku“
poplatníci pobírající starobní důchod nemají nárok na slevu na dani na poplatníka (24.840 Kč).

jestliže tedy zaměstnanec nebude k 1. lednu 2013 pobírat starobní důchod, bude mu sleva po celý tok 2013 zachována bez ohledu na skutečnost, zda se v průběhu roku starobním důchodcem stane.

 

zvýšení srážkové daně z příjmů u nerezidentů

sazba srážkové daně uplatňované pro nerezidenty bude zvýšena z 15 % na 35 %. Opatření postihne např. mateřské společnosti se sídlem v tzv. daňovém ráji (země mimo EU, s nimiž není uzavřena smlouva o zamezení dvojího zdanění) při vyplácení podílů na zisku nebo dividendy.
Pro české daňové rezidenty zůstane zachována 15% sazba.

změny ve 3. důchodovém pilíři

příspěvek účastníka na penzijní připojištění  za rok 2013 lze nově odečíst po snížení o 12 tis. Kč namísto příspěvku za rok 2012 sníženého o 6 tis. Kč).

Zákonem č. 403/2012 Sb. byl v zákoně o daních z příjmů zvýšen limit pro platby zaměstnavatele jako příspěvků do 3. důchodového pilíře (posuzována v úhrnu s příspěvkem na soukromé životní pojištění)  v § 6 odst. 9 písm. p) z 24 tis. Kč na 30 tis. Kč ročně tj.2500Kč/měs


stravné u pracovní cesty - podnikatelská sféra:

5-12 hod  ……………………66 Kč

déle než 12 hod …………….100 Kč

déle než 18 hod……………..157 Kč

 

srážky ze mzdy

nezabavitelná část mzdy na osobu povinného: …………….6064,-

nezabavitelná část mzdy na osobu vyživovanou……………1516,-

 

Ing. Jana Šedivá

 

‹ zpět na články