• Nové sídlo účetních
  od 1.9.2012 máme nové sídlo:
  Účetní a daňová & CG Praha v.o.s.
  P.O.Box 57, 186 00 Praha 8
  Lokace : Křižíkova 22, Praha 8, Karlín
 • Vedení účetnictví
      a mzdové agendy
  Vedení účetnictví externí společností zbavuje vedoucí pracovníky starostí o řadu každodenních rutinních operací, které musí zajišťovat a umožňuje jim plně se věnovat jádru své podnikatelské aktivity
 • Ekonomické a daňové
        poradenství
  Firma Účetní a daňová & CG Praha v.o.s. nabízí tyto služby na základě dlouholetých zkušeností pracovníků firmy jako
  poradců v oblasti akcionářské a emitentské
  agendy.
 • Správa obchodních společností
  Firma Účetní a daňová & CG Praha v.o.s. nabízí tyto služby na základě dlouholetých zkušeností pracovníků firmy jako
  poradců v oblasti akcionářské a emitentské
  agendy.
>
>
||

Režim přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH

Co je přenesení daňové povinnosti?

Jde o tzv. revers charge, tedy že o DPH se nezvyšuje cena na straně dodavatele. Dodavatel stanový cenu bez DPH, DPH neúčtuje a ani neodvádí. Příjemce služby anebo zboží je povinen uvést toto jako svoje zdanitelné plnění a DPH sám vypočítat a odvést. Zároveň má ale toto plnění jako přijaté plnění, ze kterého si může toto DPH uplatnit.

Na koho a na co se vztahuje?

Vztahuje se na každé plnění u stavebních prací mezi plátci DPH při tuzemském plnění, tedy na všechny stavební práce a opravy staveb na území ČR.

POZOR. Toto ustanovení se musí použít vždy, tedy i na drobné stavební práce. Položkový rozpis dle Klasifikace produkce je uveden na závěr tohoto článku.

Jak se postupuje?

Příklad:

 • Stavební práce jsou na 100 000 Kč bez DPH
 • Dodavatel vystaví FA na 100 000 Kč, uvede sazbu daně (20%), částku DPH neuvádí
 • Odběratel zaplatí dodavateli 100 000 Kč
 • Odběratel uvede ve svém přiznání DPH že státu odvádí 20 000
 • Odběratel si zároveň nárokuje u státu odpočet 20 000 (pokud má nárok)

Takže pokud budou stavební práce provedeny na majetku pro podnikání, tak Odběratel nebude platit DPH ani Dodavateli a ani státu. Stát ale zároveň nic k této transakci nevrátí.

Postup je stejný jako nyní při pořízení zboží nebo služby z EU.

Rizika?

Protože tento postup je povinný, tak je riziko především pokud Dodavatel vystaví daňový doklad s DPH. V tomto případě si nesmí Odběratel DPH po státu nárokovat a musí uvést jako své zdanitelné plnění plnou cenu, v příkladu 120 000 Kč. Takže pro Odběratele by služba byla o 20% dražší.

 

‹ zpět na články