• Nové sídlo účetních
  od 1.9.2012 máme nové sídlo:
  Účetní a daňová & CG Praha v.o.s.
  P.O.Box 57, 186 00 Praha 8
  Lokace : Křižíkova 22, Praha 8, Karlín
 • Vedení účetnictví
      a mzdové agendy
  Vedení účetnictví externí společností zbavuje vedoucí pracovníky starostí o řadu každodenních rutinních operací, které musí zajišťovat a umožňuje jim plně se věnovat jádru své podnikatelské aktivity
 • Ekonomické a daňové
        poradenství
  Firma Účetní a daňová & CG Praha v.o.s. nabízí tyto služby na základě dlouholetých zkušeností pracovníků firmy jako
  poradců v oblasti akcionářské a emitentské
  agendy.
 • Správa obchodních společností
  Firma Účetní a daňová & CG Praha v.o.s. nabízí tyto služby na základě dlouholetých zkušeností pracovníků firmy jako
  poradců v oblasti akcionářské a emitentské
  agendy.
>
>
||

Správa akciových společností

Firma Účetní a daňová & CG Praha s.r.o. nabízí tyto služby na základě dlouholetých zkušeností pracovníků firmy jako poradců v oblasti akcionářské a emitentské agendy.

Emitentská agenda

 • povinnosti emitenta cenných papírů vůči orgánům kapitálového trhu, obchodnímu rejstříku a dalším centrálním orgánům

Akcionářská agenda

 • komunikace společnosti s vlastními akcionáři a to jak s majoritními, tak i minoritními a eventuelně i s těmi potencionálními

Valná hromada

Základním okruhem služeb je pořádání valných hromad. Tato činnost se skládá z přípravy, zajištění samotného průběhu valné hromady a zpracování dokumentů z valné hromady. Na přípravu a pořádání valných hromad se specializujeme již od založení naší firmy. První velkou valnou hromadu jsme pořádali již na jaře roku 1993 po předání výsledků první vlny kupónové privatizace akciovým společnostem. Naše firma se podílela na konání stovek valných hromad. Za dobu naší činnosti jsme získali nejen teoretické, ale i praktické zkušenosti, které Vám nyní nabízíme.

Důležitou součástí naší nabídky je také poradenství při veškerých činnostech emitenské a akcionářské agendy včetně správy akcií s omezenou převoditelností, listinných akcií, zaměstnaneckých akcií a zatímních listů. Zajišťujeme výplatu dividend a s ní související činnosti. Nabízíme Vám také korespondenci s Vašimi akcionáři. K našim službám patří i grafické návrhy listinné podoby Vašich zatímních listů a zaměstnaneckých akcií.