• Nové sídlo účetních
  od 1.9.2012 máme nové sídlo:
  Účetní a daňová & CG Praha v.o.s.
  P.O.Box 57, 186 00 Praha 8
  Lokace : Křižíkova 22, Praha 8, Karlín
 • Vedení účetnictví
      a mzdové agendy
  Vedení účetnictví externí společností zbavuje vedoucí pracovníky starostí o řadu každodenních rutinních operací, které musí zajišťovat a umožňuje jim plně se věnovat jádru své podnikatelské aktivity
 • Ekonomické a daňové
        poradenství
  Firma Účetní a daňová & CG Praha v.o.s. nabízí tyto služby na základě dlouholetých zkušeností pracovníků firmy jako
  poradců v oblasti akcionářské a emitentské
  agendy.
 • Správa obchodních společností
  Firma Účetní a daňová & CG Praha v.o.s. nabízí tyto služby na základě dlouholetých zkušeností pracovníků firmy jako
  poradců v oblasti akcionářské a emitentské
  agendy.
>
>
||

Správa bytových družstev a společenství vlastníku

Naše firma se specializuje na zpracování ekonomické agendy BD a SVJ, dále na zajištění schůze společenství a obchodní a právní poradenství.

Technická správa je zajišťována externím technikem, který je k tomuto odborně oprávněn s tím, že tato správa je plně v režii naší firmy.

Vedení ekonomické agendy

Nabízíme Vám službu „Vedení účetnictví a evidence plateb Bytových družstev a Společenství vlastníků“ ,a to dle platné legislativy a příslušných vyhlášek.

Pro upřesnění uvádím činnosti zahrnuté do nabídky:

 • vedení účetnictví podle příslušných ustanovení zákona o účetnictví
 • zpracování předpisů záloh na služby související s užíváním bytové jednotky a společných prostor na základě příslušných zákonů
 • evidenční listu bytových jednotek
 • zpracování vyúčtování záloh na služby konečným spotřebitelům
 • sledování včasné platby záloh, vyúčtování a urgence dlužníků
 • sledování fondu oprav
 • sledování stavu záloh a skutečných záloh na služby po jednotlivých položkách
 • zpracování pokynů pro konečné spotřebitele
 • účast našich pracovníků na schůzi Družstva, nebo Společenství vlastníků s vysvětlením problematiky a účast na diskusi se členy a konečnými spotřebiteli.
 • zpracování materiálu zpracováváno měsíčně, včetně sumarizačních přehledů
 • materiály pro ekonomickou správu se budou předávat měsíčně v sídle UDCG a nebo v sídle
Bytového družstva dle dohody a to 1x za měsíc.

Technická správa obytných domů

Technická správa obnáší především tyto činnosti:

 • kontrola technické dokumentace objektu
 • kontrola smluvních vztahů na servis a údržbu se stávajícími dodavateli
 • průběžně drobná údržba
 • elektroúdržba
 • drobné opravy malby
 • zámečnické práce
 • odstranění drobných závad z důvodu havárií a zatékání
 • sestavení a dodržování plánu pravidelných revizí
 • sestavení plánu oprav a rekonstrukcí
 • spolupráce s dodavatelskými firmami při opravách a rekonstrukcích
 • zpracování a kontrola dokladů o opravách a revizích
 • konzultace s výborem společenství při výběrových řízeních

Kontrola a drobná údržba je prováděna 1-2x v týdnu. V případě nahlášení havárie je zásah technikado 24 hodin.

Materiál spotřebovaný na opravy a údržbu je účtován správci domu samostatně.

Cestovní náklady jsou účtovány paušálně pouze v případě havárie.