• Nové sídlo účetních
  od 1.9.2012 máme nové sídlo:
  Účetní a daňová & CG Praha v.o.s.
  P.O.Box 57, 186 00 Praha 8
  Lokace : Křižíkova 22, Praha 8, Karlín
 • Vedení účetnictví
      a mzdové agendy
  Vedení účetnictví externí společností zbavuje vedoucí pracovníky starostí o řadu každodenních rutinních operací, které musí zajišťovat a umožňuje jim plně se věnovat jádru své podnikatelské aktivity
 • Ekonomické a daňové
        poradenství
  Firma Účetní a daňová & CG Praha v.o.s. nabízí tyto služby na základě dlouholetých zkušeností pracovníků firmy jako
  poradců v oblasti akcionářské a emitentské
  agendy.
 • Správa obchodních společností
  Firma Účetní a daňová & CG Praha v.o.s. nabízí tyto služby na základě dlouholetých zkušeností pracovníků firmy jako
  poradců v oblasti akcionářské a emitentské
  agendy.
>
>
||

Technická novela DPH 2013

Navržené změny zákonů především reflektují na to, že to co stát neumí zkontrolovat, to dá do povinností podnikatelů. Ale tento článek se nebude zabývat smyslem, ale obsahem změn, jen je třeba zdůraznit, že nové povinnosti je třeba vztěbat.

RUČENÍ ZA ODVOD DPH:

Odběratel (tedy strana, která platí za služby nebo zboží) se stávají ručiteli za přiznání a odvod DPH na straně dodavatele (tedy strany, která přijímá platbu za služby nebo zboží). Toto již platilo v budoucnu, ale pouze u firem ve skupině či u obchodních vztahů, kde lze krácení daní předvídat. Od roku 2013 se ručitelem stane nově každý, kdo :

-          Zaplatí za služby nebo zboží na jiný bankovní účet dodavatele než ten, který je evidovaný u jeho Správce daně (netýká se hotovostních plateb v rámci limitu Zákona o praní špinavých peněz)

-          Zaplatí dodavateli, který je evidován u svého Správce daně jako nespolehlivý plátce

Z výše uvedeného se lze vymanit, pokud odběratel rozdělí platbu na základ DPH, které uhradí dodavateli a DPH, které uhradí přímo FÚ. Toto je ale administrativně náročné.

Proto je třeba sledovat především vyšší částky a způsob jejich platby.

ELEKTRONICKÉ DOKLADY:

Všichni jsme si již zvykli, že dostáváme faktury mailem, stahujeme si je z elektronických systémů a nemáme je od dodavatele papírově s modrou muří nohou a razítkem. Mnohdy jsou opatřeny elektronickým podpisem a časovým razítkem, ale mnohdy ne.

Novela zákona přichází ze změnami, kdy může dodavatel předat odběrateli fakturu třeba ve formátu PDF či podobně bez elektronického podpisu, pouze v obrázkové podobě. Toto bude splňovat zákonné náležitosti, pokud s tím budou obě strany souhlasit a pokud budou ve svém účetnictví a záznamní povinnosti evidovat stejné údaje.

Dále novela řeší obsah daňových dokladů. Obecně lze říci, že na původním dokladu musí být uvedeny všechny náležitosti a to již při vystavená, dodavatel již nesmí žádné doplňovat.

NOVÍ PLÁTCI DP:

Od roku 2013 bude základní zdaňovací období  měsíční. Nový plátce DPH bude muset cca 3 roky sestavovat Daňové hlášení (přiznání) měsíčně, poté si bude moci změnit periodu na čtvrtletní, pokud bude splňovat v tu dobu platné podmínky.

Stávajících plátců se změny netýkají.

PŘEVOD NEMOVITOSÍ:

Do roku 2012 je převod nemovitosti osvobozen od povinnosti DPH osvobozen po 3 letech, nově toto bude až po 5 letech, ale toto osvobození nebude konečné, plátce se bude moci sám rozhodnout, zda ho uplatní.

OSOBA IDENTIFIKOVANÁ K DANI:

Do roku 2012 se mohl z několika případů stát i drobný podnikatel proti své vůli plátcem DPH. Především když přijal, nebo poskytl službu v rámci EU, nebo pokud nakoupil zboží z EU. Plátcem se pak stal na dobu minimálně 1 roku. Od roku 2013 se nemusí stát plátcem DPH, stane se tzv. Osobou identifikovanou k dani, která v rámci DPH zůřaduje pouze výše uvedená plnění, ale ostatní jeho činnosti budou v režimu, jako by plátce nebyl. Tímto se usnadní drobným podnikatelům administrativa.

DALŠÍ ZMĚNY:

Novela řeší i mnoho dalších drobností či důležitých povinností. Výše uvedené odkazy považuje autor za nejdůležitější pro většinu podnikatelských subjektů.

S celou novelou se je třeba seznámit konkrétně a nebo přijmout službu zkušených odborníků a Daňových poradců.

 

Michal Šedivý

 

‹ zpět na články