• Nové sídlo účetních
  od 1.9.2012 máme nové sídlo:
  Účetní a daňová & CG Praha v.o.s.
  P.O.Box 57, 186 00 Praha 8
  Lokace : Křižíkova 22, Praha 8, Karlín
 • Vedení účetnictví
      a mzdové agendy
  Vedení účetnictví externí společností zbavuje vedoucí pracovníky starostí o řadu každodenních rutinních operací, které musí zajišťovat a umožňuje jim plně se věnovat jádru své podnikatelské aktivity
 • Ekonomické a daňové
        poradenství
  Firma Účetní a daňová & CG Praha v.o.s. nabízí tyto služby na základě dlouholetých zkušeností pracovníků firmy jako
  poradců v oblasti akcionářské a emitentské
  agendy.
 • Správa obchodních společností
  Firma Účetní a daňová & CG Praha v.o.s. nabízí tyto služby na základě dlouholetých zkušeností pracovníků firmy jako
  poradců v oblasti akcionářské a emitentské
  agendy.
>
>
||

Vedení mzdové a personální agendy

Vedení mzdové a personální agendy externí společností zbavuje vedoucí pracovníky starostí o řadu každodenních rutinních operací, které musí zajišťovat a umožňuje jim plně se věnovat jádru své podnikatelské aktivity. Společnost má uvedené činnosti zabezpečené na mnohem vyšší kvalitativní a odborné úrovni, za současného snížení rizika a nákladů s těmito činnostmi spojenými. V případě vedení mzdové a personální agendy v externí firmě není nutné zaměstnávat kvalifikované mzdové účetní a zajišťovat jejich zastupitelnost. Zpracování personální agendy je náročné na komunikaci s orgány sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven. Kontrolní činnost těchto se periodicky opakuje a odborné vedení odstraňuje nepříjemnosti.

Vedení mzdové a personální agendy provádí naše odborné pracovnice v sídle naší firmy dle dodaných dokladů. Agenda je vedeno na základě originálů dokladů a to na základě smluvního vztahu. Naše firma se smluvně zavazuje k mlčenlivosti a to jak vůči třetím stranám, tak vůči nepověřeným pracovníkům klienta. Samozřejmostí je i mlčenlivost vůči státním orgánů.

Agenda je vedena dle platné legislativy a to i se sledováním a zapracováním neustálých legislativních změn. Naše pracovnice se neustále vzdělávají a jsou na vysoké profesionální úrovni.

Při vedení agendy zpracováváme všechny potřebné podklady pro zaměstnavatele, zaměstnance Správu sociálního zabezpečení a Zdravotní pojišťovny.

Zastupování klienta před Finančním úřadem, Správou sociálního zabezpečení a Zdravotními pojišťovnami je naší standartní činností.

Zpracování mezd

Zpracování mezd je periodická činnost, která se vykonává nárazově v době přechodu kalendářních měsíců. Při zpracování mezd naše pracovnice provádějí kontrolu dodaných podkladů od zaměstnavatele, dovolenek a neschopenek.

Zpracování mezd provádíme jak pro tarifní platy, tak pro zaměstnance pracující v úkolové mzdě, či ve směnách. Náš SW nástroj umožňuje variabilně přecházet mezi jednotlivými postupy a nebo jejich kombinaci.

Základními činnostmi při zpracování mezd jsou:

Vedení personální agendy

Personální agenda je základním kamenem pro zpracování mezd. Personální údaje se neustále mění a i u jednotlivých zaměstnanců je třeba zapracovávat potřebné změny. Naše odborné pracovnice při zpracovávání agendy provádějí zároveň kontrolu pracovních smluv, jejich rozvázání a všech potřebných podkladů a případně navrhují nápravu nedostatků.

V případě podnikových spoření zapracováváme potřebné údaje. Při směnném provozu provádíme přepočty nároku dovolených dle požadavků zaměstnavatele.

Základními činnostmi při vedení personální agendy jsou: