• Nové sídlo účetních
  od 1.9.2012 máme nové sídlo:
  Účetní a daňová & CG Praha v.o.s.
  P.O.Box 57, 186 00 Praha 8
  Lokace : Křižíkova 22, Praha 8, Karlín
 • Vedení účetnictví
      a mzdové agendy
  Vedení účetnictví externí společností zbavuje vedoucí pracovníky starostí o řadu každodenních rutinních operací, které musí zajišťovat a umožňuje jim plně se věnovat jádru své podnikatelské aktivity
 • Ekonomické a daňové
        poradenství
  Firma Účetní a daňová & CG Praha v.o.s. nabízí tyto služby na základě dlouholetých zkušeností pracovníků firmy jako
  poradců v oblasti akcionářské a emitentské
  agendy.
 • Správa obchodních společností
  Firma Účetní a daňová & CG Praha v.o.s. nabízí tyto služby na základě dlouholetých zkušeností pracovníků firmy jako
  poradců v oblasti akcionářské a emitentské
  agendy.
>
>
||

Vedení účetnictví

Má si společnost zadat vedení účetnictví externí firmě?


Vedení účetnictví externí společností zbavuje vedoucí pracovníky starostí o řadu každodenních rutinních operací, které musí zajišťovat a umožňuje jim plně se věnovat jádru své podnikatelské aktivity.Společnost má uvedené činnosti zabezpečené na mnohem vyšší kvalitativní a odborné úrovni, za současného snížení rizika a nákladů s těmito činnostmi spojenými. V případě vedení účetnictví v externí firmě není nutné zaměstnávat kvalifikované účetní a zajišťovat jejich zastupitelnost.

Vedení účetnictví provádí naše odborné pracovnice v sídle naší firmy dle dodaných dokladů. Účetnictví je vedeno na základě originálů účetních dokladů a výpisů z účtů a to na základě smluvního vztahu. Naše firma se smluvně zavazuje k mlčenlivosti a to jak vůči třetím stranám, tak vůči nepověřeným pracovníkům klienta. Samozřejmostí je i mlčenlivost vůči státním orgánů.

Účetnictví je vedeno dle platné legislativy a to i se sledováním a zapracováním neustálých legislativních změn. Naše pracovnice se neustále vzdělávají a jsou na vysoké profesionální úrovni.

Při zpracování účetnictví je prováděna kontrola účetních dokladů a to jak přijatých, tak vystavených a v případě nedostatků je navržen postup nápravy. Při zpracovávání je přihlíženo i na daňová hlediska a především na "náklady nutné pro zajištění příjmu" a to s ohledem na potřeby klienta.

Zastupování klienta před Finančním úřadem je naší standartní činností.

V této oblasti jde především o:

Vedení podvojného účetnictví

Základními činnostmi při vedení podvojného účetnictví jsou:

 • Zpracování účetní osnovy
 • Kontrola dokladů
 • Zaúčtování všech účetních dokladů
 • Vedení účetního deníku, hlavní a pokladní knihy
 • Vedení knih pohledávek a závazků
 • Sledování sald jednotlivých účtů
 • Vedení knihy investičního majetku a drobného investičního majetku
 • Zpracování přiznání k DPH
 • Periodická analýza hospodářského výsledku a daňového zatížení
 • Vystavování potřebních sumárních a položkových sestav
 • Zpracování účetní závěrky-rozvaha, výsledovka, cashflow, příloha k účetní závěrce
 • Zpracování podkladů pro daňové přiznání
 • Zpracování daňového přiznání
 • Rekonstrukce účetnictví

Vedení daňové evidence (jednoduchého účetnictví)

Základními činnostmi při vedení daňové evidence (jednoduchého účetnictví) jsou:

 • Vedení peněžního deníku, knihy pohledávek a závazků
 • Vedení knihy investičního majetku a drobného investičního majetku
 • Zpracování přiznání k DPH
 • Periodická analýza hospodářského výsledku a daňového zatížení
 • Vystavování potřebných sumárních a položkových sestav
 • Zpracování účetní závěrky-rozvaha, výsledovka, cashflow, příloha k účetní závěrce
 • Zpracování podkladů pro daňové přiznání
 • Zpracování daňového přiznání
 • Rekonstrukce účetnictví