• Nové sídlo účetních
  od 1.9.2012 máme nové sídlo:
  Účetní a daňová & CG Praha v.o.s.
  P.O.Box 57, 186 00 Praha 8
  Lokace : Křižíkova 22, Praha 8, Karlín
 • Vedení účetnictví
      a mzdové agendy
  Vedení účetnictví externí společností zbavuje vedoucí pracovníky starostí o řadu každodenních rutinních operací, které musí zajišťovat a umožňuje jim plně se věnovat jádru své podnikatelské aktivity
 • Ekonomické a daňové
        poradenství
  Firma Účetní a daňová & CG Praha v.o.s. nabízí tyto služby na základě dlouholetých zkušeností pracovníků firmy jako
  poradců v oblasti akcionářské a emitentské
  agendy.
 • Správa obchodních společností
  Firma Účetní a daňová & CG Praha v.o.s. nabízí tyto služby na základě dlouholetých zkušeností pracovníků firmy jako
  poradců v oblasti akcionářské a emitentské
  agendy.
>
>
||

Změny od roku 2010

Ing. Michal Šedivý - 10.1.2010

Termín splatnosti daní a pojistného:

Již od listopadu 2009 vstoupila v platnost povinnost pro bankovní sektor, připsat platbu následující pracovní den po odepsání z účtu plátce.

V rámci této změny vznikla též poplatníkům povinnost, aby platba daní byla již na účet správce daně připsána k termínu splatnosti daně. Proto je třeba u DPH podat příkaz tak, aby platba byla odepsána z Vašeho účtu nejpozději 1 pracovní den před 25. dnem následujícího měsíce.

Od roku 2010 se sloučila splatnost daní pojistného za zaměstnance. Od roku 2010 musí být na účtu správce daně a organizací zdravotního a sociálního pojištění platba připsána do 20. dne následujícího měsíce nebo následující pracovní den, pokud vyjde na víkend. Takže splatnost pojištění již není závislé na výplatním ternímu. Výplatní termín je pouze termín splatnosti mezd zaměstnanců a obdobně platí, že v případě platby na osobní účet zaměstnanců by měl být k tomuto datu na jejich účet připsán.

Novela DPH.

Významná změna je v určení místa plnění a tedy stanovení povinnosti odvést DPH u služeb mezi státy EU a služeb do a z třetích zemí. Naše legislativa plně zapracovala směrnice EU.

Zjednodušeně lze říci, že pokud poskytuje podnikatel z EU službu podnikateli v ČR, tak DPH odvádí až příjemce služby v ČR, zároveň si ale může uplatnit jeho odečet, takže ve skutečnosti státu DPH neodvede. Existují výjimky, především u cestovních služeb, dopravě osob a nemovitostí. DPH se odvádí dále u prací na movité věci a to ve státě EU, kde se věc nachází. Principem je odvod DPH ve státě, kde se služba spotřebovává a nebo pro koho je poskytnuta.

Nově se za poskytnuté služby do zemí EU, kde se místo plnění přechýlilo mimo ČR do země EU toto plnění uvádí v tzv. Souhrnném hlášení obdobně jako dodání zboží do EU. Toto hlášení se nově podává u měsíčních plátců již měsíčně a to pouze elektronicky nebo pomocí Datové schránky. Toto hlášení podávají pouze plátci DPH, kteří dodali zboží a nebo služby do EU.

Nejvýznamnější změnou je změna sazby daně, a to jak nižší, tak vyšší sazby.

Sazba z 9% se mění na10%, z 19% na 20%.

Většiny podnikatelských subjektů se týká vyšší sazba, tj. 20%.

Pokud plátce DPH přijal v roce 2009 zálohu a nebo částečné plnění, tak na toto se vztahovala sazba 19% a nebo 9%. Nová sazba se vztahuje pouze na plnění v roce 2010.. Příklad:

 • 28.12.2009 – záloha 100 000 + 19 000 DPH, uhrazeno 119 000 Kč
 • 28.1:2010 – prodej zboží 200 000:
 • ]Záloha 100 000 + 19 000 ze dne 28.12.2009
 • Doplatek 100 000 + 20 000
 • K úhradě 120 000 Kč

V rámci novel bylo stanoveno, že pro dodávky elektřiny vody a tepla lze sazbu DPH na přelomu roku stanovit mimořádným odečtem a nebo vlastním propočtem.

V případě nejasností se na nás obraťte pro vysvětlení.

Ing. Michal Šedivý

 

‹ zpět na články