• Nové sídlo účetních
  od 1.9.2012 máme nové sídlo:
  Účetní a daňová & CG Praha v.o.s.
  P.O.Box 57, 186 00 Praha 8
  Lokace : Křižíkova 22, Praha 8, Karlín
 • Vedení účetnictví
      a mzdové agendy
  Vedení účetnictví externí společností zbavuje vedoucí pracovníky starostí o řadu každodenních rutinních operací, které musí zajišťovat a umožňuje jim plně se věnovat jádru své podnikatelské aktivity
 • Ekonomické a daňové
        poradenství
  Firma Účetní a daňová & CG Praha v.o.s. nabízí tyto služby na základě dlouholetých zkušeností pracovníků firmy jako
  poradců v oblasti akcionářské a emitentské
  agendy.
 • Správa obchodních společností
  Firma Účetní a daňová & CG Praha v.o.s. nabízí tyto služby na základě dlouholetých zkušeností pracovníků firmy jako
  poradců v oblasti akcionářské a emitentské
  agendy.
>
>
||

Změny ve mzdové agendě od 1.1.2012

Změny od 1.1.2012

Z á k o n í k     p r á c e

Novela zákoníku práce, publikovaná v částce 128 Sbírky zákonů pod číslem 365/2011,

1. výše odstupného

délka pracovního poměru

výše odstupného nejméně ve výši

méně než rok

1 průměrného měsíčního výdělku

alespoň rok a méně než 2 roky

dvojnásobku průměrného měsíčního výdělku

alespoň 2 roky

trojnásobku průměrného měsíčního výdělku

možné je dohodou sjednat odstupné vyšší.

2. pracovní poměr na dobu určitou bude možné sjednat až na 3 roky

pravidlo celkem 3x a dost.

Pracovní poměr na dobu určitou není možné sjednat na dobu přesahující 3 roky.

Tato doba bude moci být ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou opakovaně sjednána nebo pracovní poměr na dobu určitou prodloužen (za opakování pracovního poměru na dobu určitou se bude považovat rovněž i jeho prodloužení) nejvýše dvakrát (celkem tedy může být sjednána doba určitá mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem třikrát za sebou).

3. dohoda o provedení práce až na 300 hodin ročně

u jednoho zaměstnavatele je možné na základě dohody o provedení práce odpracovat  300 hodin v kalendářním roce.

Pozor!výše výdělku u DPP.

Pokud měsíční výdělek u DPP přesáhne 10000 Kč, bude podléhat odvodům sociálního a zdravotního pojištění stejně jako u pracovního poměru.

Zaměstnavatel má povinnost po ukončení DPP vystavit zápočtový list

 

nově musí být v dohodě uvedena i pracovní doba ( resp. rozvrh směn)

 

 

4. výpověď pro porušení léčebného režimu

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pro hrubé porušení povinnosti práce neschopného zaměstnance. ( nedodržování vycházek)

5. zkušební doba

Maximální délka zkušební doby u vedoucích zaměstnanců může nově činit až 6 měsíců po sobě jdoucích ode dne vzniku pracovního poměru, pro „řadové“ zaměstnance se maximální délka nemění a zůstává na úrovni nejvýše 3 měsíců.

Zkušební doba může být přitom sjednána maximálně v délce poloviny sjednané doby trvání pracovního poměru na dobu určitou.

Sjednaná délka zkušební doby se bude prodlužovat jen o dobu celodenních překážek v práci

Nově se bude zkušební doba prodlužovat též o dobu celodenní dovolené.

pro zrušení pracovního poměru ve zkušební době je nově předepsána výhradně písemná forma a pravidlo, že pracovní poměr skončí dnem doručení oznámení o zrušení pracovního poměru druhému účastníku pracovního poměru, není-li v něm uveden den pozdější.

 

6. odměňování  přesčasové práce

V ust. § 114 odst. 3 zákoníku práce se zavádí možnost sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas v rozsahu až 150 hodin za kalendářní rok u všech zaměstnanců

u vedoucích v soukr.sektoru bude moci být takto přihlédnuto až k celkovému rozsahu práce přesčas.

7. dovolená

veškerý nárok  bude muset být zásadně vyčerpán v roce, ve kterém vznikl.

Jen z důvodu překážek v práci na straně zaměstnance nebo pro naléhavé provozní důvody, se převádí dovolená do dalšího roku. V něm bude muset být vyčerpána, s výjimkou případu, kdy tomu bude bránit pracovní neschopnost nebo čerpání mateřské anebo rodičovské dovolené.

Jestliže zaměstnavatel neurčí zaměstnanci čerpání „staré“ dovolené nejpozději do 30. června následujícího roku, vznikne zaměstnanci právo určit si dobu tohoto čerpání sám. Zaměstnanec má pak povinnost  čerpání dovolené písemně oznámit alespoň 14 dní předem.

 

Ing. Jana Šedivá

 

‹ zpět na články